Musikk-quiz med Kris

Schlager eller slått? Symfoni eller sull? Nå utvider vi quizrepertoaret på The Good Knight med en trivelig dyst i musikk: Både låt, tekst og melodi står på spill i våre 30 spørsmål på fredagsettermiddager framover. Vi byr på oppgaver for…

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top